Welkom bij Logopediepraktijk Breukelen

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van de spraak, de taal, de stem, adem, eet- en drinkproblemen of het gehoor, dan sta ik , Elsbeth Niessen, voor u klaar!

De praktijk is lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en neem deel aan  Parkinsonnet Nederland. Ik  houd mijn kennis op peil door het volgen van na- en bijscholingen.

Voor informatie of aanmelding kunt u mij bellen op 06 822 852 30  of mailen via het contactformulier. Praktijkadres in Breukelen: De Angstel 138B, 3621 WC Breukelen. De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.   

Vergoeding Logopedie: Ook in 2022 valt de logopedische behandeling binnen de basisverzekering. Dat betekent dat iedereen hiervoor verzekerd is.

Personen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, op jaarbasis, dat men zelf moet betalen als gebruik gemaakt wordt van zorg uit de basisverzekering. Als het eigen risico behaald is worden alle daaropvolgende logopediebehandelingen door de verzekeraar vergoed.

Bij kinderen telt het eigen risico niet mee en worden alle voorzieningen uit het basispakket, dus ook logopedie, vergoed.