Groepsgericht

Indirecte diensten van De Taallift (groepsgericht) kunnen zijn: 
 
  • Vroegsignalering van spraaktaalstoornissen door observatie en extra screening;
  • Deelnemen aan het multidisciplinair team (bijvoorbeeld in een zorgteam);
  • Diagnostiek doen in het kader van het (her)indicatieonderzoek;
  • Onderzoeksuitslagen met elkaar in verband brengen en adviseren met betrekking tot de juiste onderwijsplek voor leerlingen;
  • Het samen met de leerkracht opstellen van doelen en een plan van aanpak met betrekking tot onderwijsparticipatie en communicatieve redzaamheid;
  • Ondersteuning van het taalonderwijs in de klas door middel van co-teaching en coaching van leerkrachten/leidsters;
  • Deskundigheidsbevordering van medewerkers op gehoor, spraak, taal en communicatie;
  • In kaart brengen van de gehoor-, spraak-, taal- en communicatie-ontwikkeling van de leerling met diagnostiek en observaties. De samenhang beoordelen met de algehele ontwikkeling en problematiek van de leerling om een multidisciplinair beeld te vormen;
  • Signaleren van bijkomende problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Geven van leidraad/advies voor het gebruik van ondersteunende communicatiesystemen.